Termes i Condicions del Pla de Pagament de DICE Termes i Condicions del Pla de Pagament de DICE

Termes i Condicions del Pla de Pagament de DICE

Aquests Termes i Condicions són proporcionats per DICE com a agent comercial de venda d'entrades per a l'organitzador de l'esdeveniment, Primavera Sound, i s'apliquen a la compra d'entrades a través de DICE per a Primavera Sound 2023 (l'"Entrada") mitjançant l'opció de "pagament a terminis".
L'acord per comprar Entrades mitjançant el Pla de Pagament serà entre tu i l'organitzador de l'esdeveniment.
Totes les compres d'Entrades també estan subjectes a les Condicions de compra de DICE.
Les Entrades per a Primavera Sound 2023 (l'"Esdeveniment") adquirides entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 de desembre de 2022 es poden comprar mitjançant l'opció de "pagament a terminis" (el "Pla de Pagament").
El Pla de Pagament et permetrà pagar el preu total de l'Entrada en quatre quotes iguals, a pagar en els terminis especificats en comprar l'Entrada.
En seleccionar l'opció de Pla de Pagament, acceptes incondicionalment pagar el preu total de l'Entrada mitjançant el nombre de quotes acordades i en els terminis especificats al Pla de Pagament.
En efectuar el pagament de la primera quota del Pla de Pagament, acceptes que estàs signant un contracte per comprar l'Entrada i pagar el preu total de l'Entrada.
En seleccionar el Pla de Pagament, autoritzes a DICE a cobrar-te directament la primera quota del Pla de Pagament.
Després del pagament de la primera quota, tots els pagaments posteriors es carregaran automàticament a la targeta de dèbit o crèdit utilitzada per pagar la primera quota.
Sisplau, assegura't de tenir fons suficients perquè DICE pugui processar el pagament de cada quota abans de la data de venciment corresponent.
El Pla de Pagament t'atorgarà un dret condicional a rebre una Entrada un cop s'hagin pagat amb èxit totes les quotes.
El pagament d'una quota del Pla de Pagament no garanteix la reserva d'una Entrada fins que s'hagi pagat l'import total de l'Entrada.
Un cop s'hagin pagat totes les quotes en els seus respectius terminis i DICE rebi el preu total de l'Entrada, tindràs l'Entrada disponible a l'app de DICE.
Si per qualsevol motiu, DICE no aconsegueix obtenir el pagament d'alguna quota a través de la teva targeta de dèbit o crèdit, se t'enviarà un formulari de pagament mitjançant el qual es sol·licitarà el pagament de forma manual.
Has d'omplir i tornar el formulari de pagament a DICE en un termini de catorze (14) dies des de la recepció del formulari.
El fet de no omplir i retornar el formulari de pagament dins d'aquest termini comportarà la cancel·lació de la compra.
DICE et notificarà que, per manca de pagament d'una quota, es cancel·la la compra de la teva Entrada.
DICE no intentarà cobrar cap quota en el futur, i tu no tindràs dret a una Entrada per a l'Esdeveniment.
Si no realitzes cap pagament sota el Pla de Pagament en els terminis establerts al Pla de Pagament, es cancel·larà la compra de la teva Entrada.
Tots els pagaments d'Entrades comprades mitjançant el Pla de Pagament són no reemborsables.
Si es cancel·la la compra de la teva Entrada per falta de pagament, no tindràs dret a rebre una Entrada i perdràs tots els pagaments que hagis efectuat prèviament sota el Pla de Pagament.
Si el teu Pla de Pagament es cancel·la per qualsevol motiu (incloent, entre d'altres, la falta de pagament o la sospita de frau), no podràs fer el pagament de les quotes endarrerides ni restablir la compra de la teva Entrada.
Si volguessis comprar una Entrada després de la cancel·lació del teu Pla de Pagament, podries tornar a comprar una Entrada a través de l'app de DICE, subjecte a la disponibilitat d'Entrades.
La funció de transferència d'entrades de DICE i la funció de Llista d'Espera (si escau) no estaran disponibles fins que no s'hagin pagat totes les quotes del Pla de Pagament.
Si tens cap pregunta sobre aquests Termes i Condicions, sisplau posa't en contacte amb help@dice.fm.
DICE i el logo de The Fan són marques registrades de DICE FM, Ltd.